Clona vo fotografovaní: Srdce objektívu

od | 5. septembra 2023

Vo fotografovaní ste sa určite stretli s pojmom „clona“ a možno ste sa pýtali, čo to vôbec je a aký to má vplyv na fotenie. Clona je jedným z najdôležitejších a pre mňa veľmi fascinujúci aspekt fotografovania. V tomto článku vám predstavím, čo je clona a ako ju môžete využiť vo svojej tvorbe. Upozorňujem hneď na začiatku, že na clonu si treba dať pozor už pri výbere objektívu. Nižšie zistíte prečo. 🙂

Čo je clona vo fotografii?

Veľmi stručne a jasne, ako poučka z učebnice – clona je otvor v objektíve fotoaparátu, ktorý sa otvára a zatvára, aby reguloval množstvo svetla, ktoré prechádza cez objektív a dosiahne snímač (alebo film, v prípade analógových fotoaparátov).

Ako je clona označená?

Clona je označená písmenom „f“ a „číslom“, napríklad f/1.8, f/4, f/8 atď. Tieto čísla môžu znieť zvláštne, ale tu je jednoduchá vec, ktorú si treba zapamätať:

Nižšie clonové číslo (napr. f/1.8) znamená väčší otvor clony a viac prechádzajúceho svetla, takže fotka bude svetlejšia.
Vyššie clonové číslo (napr. f/16) znamená menší otvor clony a menej prechádzajúceho svetla, takže fotka bude tmavšia.

Od clony závisí aj hĺbka ostrosti

Už vieme, že clona reguluje množstvo svetla, ktoré vstupuje do fotoaparátu, čo však nie je jej jediná úloha, lebo okrem toho ovplyvňuje aj hĺbku ostrosti.

Menšie clonové číslo (čiže väčší otvor clony) produkuje krátku hĺbku ostrosti. To znamená, že len malá časť snímky bude zaostrená, zatiaľ čo zvyšok bude rozostrený. Toto je často používané pri portrétoch, kde chceme, aby bola tvár pekne zaostrená, ale pozadie rozmazané.

Vyššie clonové číslo (menší otvor clony) produkuje dlhú hĺbku ostrosti, kde väčšina alebo všetko na snímke je ostré. To je ideálne napríklad pre krajinnú fotografiu.

Kedy použiť ktorú clonu?

Tu je niekoľko príkladov, aké clonové číslo je dobré nastaviť pri akom type fotografie. Samozrejem, môžete skúšať aj iné, určite aj skúšajte, toto sú iba mnou overené tipy a upozorňujem, že na každý typ fotografie je vhodné použiť aj iný objektív, o čom píšem v TOMTO článku. 🙂

Portréty: Menšie f-číslo, napr. f/1.8 alebo f/2.5, aby ste dosiahli rozostrené pozadie a zdôraznili tvár.
Krajinná fotografia: Vyššie f-číslo, napr. f/11 alebo f/16, aby ste zaistili, že všetko od popredia po pozadie bude zaostrené.
Makrofotografia: Tu je výber clony zložitejší, ale často sa volí stredná hodnota, napr. f/8, aby sa dosiahol dobrý kompromis medzi ostrým objektom a rozostreným pozadím.

Clona je kľúčovým nástrojom vo vašom fotografickom arzenále. Pochopením, ako funguje a ako ju použiť, môžete výrazne zlepšiť svoje fotky a stať sa lepším fotografom. Experimentujte s rôznymi nastaveniami clony, pozorujte, ako sa mení vaša fotka a objavujte kreatívne možnosti, ktoré vám ponúka!

Zdroj obrázka: Obrázok od <a href=“https://pixabay.com/sk/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7440742″>Gerd Altmann</a> z <a href=“https://pixabay.com/sk//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7440742″>Pixabay</a>