Alfa a omega fotografických pojmov: Toto potrebujete vedieť pre lepšie profesionálne snímky

od | 10. septembra 2023

Fotografia je pre mňa možnosť tvorby, vďaka ktorej môžeme zmraziť nádherné okamihy a zachytiť svet okolo nás. Ako v každom odbore, aj vo fotografovaní existuje množstvo technických termínov a pojmov, ktoré je dobré poznať, ak chceme porozumieť technike a umeniu fotografovania. V tomto článku vám predstavím niekoľko z pojmov, vďaka ktorým sa možno stať lepším fotografom, stačí im len porozumieť. Ak vám napadnú ďalšie pojmy, ktoré by som sem mohla zaradiť, napíšte mi o tom, možno to pomôže ďalším fotografom 🙂

1. Clona (f-hodnota)

Clona je otvor v objektíve, ktorým prechádza svetlo na film alebo digitálny snímač. F-hodnota označuje veľkosť tohto otvoru. Nižšie číslo znamená väčšiu clonu (viac svetla prechádza otvorom) a vyššie číslo znamená menšiu clonu. Clona ovplyvňuje aj hĺbku ostrosti fotografie – pri otvorenej clone je menej scenérie zaostrenej. Viac o clone sa dočítate v článku Clona vo fotografovaní: Srdce objektívu

2. Expozičný čas (rýchlosť uzávierky)

Ide o časový interval, kedy je film alebo snímač vystavený svetlu. Kratšia doba (napr. 1/1000s) zmrazuje pohyb, zatiaľ čo dlhšia (napr. 1s) môže vytvoriť rozostrený efekt na fotke. Viac o expozičnom čase píšem v článku Rýchlosť uzávierky vo fotografovaní: Tanec s časom

3. ISO

Označuje citlivosť snímača (alebo filmu) na svetlo. Vyššia hodnota ISO znamená vyššiu citlivosť, čo môže byť užitočné pri slabom osvetlení. Avšak vyššie hodnoty môžu zvýšiť aj nežiadúci šum na snímke. O hodnotách ISO sa viac dočítate v článku ISO vo fotografovaní: Ako funguje a ako to využiť vo svoj prospech pri fotení? – stručne a jasne

4. Ostrenie

Ide o proces zaostrenia objektívu na konkrétny objekt alebo časť scenérie. Manuálne ostrenie dáva fotografom plnú kontrolu, zatiaľ čo automatické ostrenie je často rýchlejšie a jednoduchšie pre začiatočníkov.

5. Kompozícia

Odkazuje na usporiadanie prvkov na snímke. Pravidlo tretín, vedenie očí alebo symetria sú len niektoré z techník, ktoré môžu vylepšiť kompozíciu fotky.

6. RAW

Formát súboru, ktorý obsahuje všetky údaje zo snímača fotoaparátu bez úprav. Snímky v RAWe poskytujú viac možností pre post-produkčnú úpravu v porovnaní s komprimovanými formátmi, ako je napríklad JPEG.

7. Hĺbka ostrosti (DOF – Depth of Field)

Je to rozsah vzdialenosti v scéne, ktorý je zaostrený. Malá hĺbka ostrosti znamená, že len malá časť snímky je zaostrená (napr. len tvár na portréte), zatiaľ čo veľká hĺbka ostrosti znamená, že väčšina snímky je v zaostrení (napr. krajinná fotografia).

8. Bokeh

Je to veľmi špecifická charakteristika rozostrenia v pozadí fotografie. Bokeh môže byť mäkký a jemný alebo viac výrazný s konkrétnymi tvarmi, v závislosti od konštrukcie objektívu a clony. Ja osobne milujem bokeh, ktorý je vytvorený analógovým objektívom Helios 44.

9. Histogram

Grafické znázornenie rozloženia svetelných hodnôt na fotografii. Pomáha fotografovi identifikovať prílišné osvetlenie (vypálené oblasti) alebo podexponovanie (príliš tmavé oblasti).

10. White Balance (vyváženie bielej)

Proces nastavenia fotoaparátu, aby správne reprodukoval farby. S rôznymi svetelnými podmienkami môže dôjsť k nesprávnemu farebnému podaniu a white balance to koriguje.

11. Panoramatická fotografia

Technika fotografovania, kde sa viacero snímok spojí do jedného širokouhlého obrázka.

12. Lightroom, Photoshop

Softvérové nástroje od firmy Adobe určené na úpravu a organizáciu fotografií. Lightroom je primárne určený na úpravu RAW snímok a organizáciu fotografií, zatiaľ čo Photoshop poskytuje rozsiahle nástroje na retuš a grafický dizajn.

13. Makrofotografia

Fotografovanie veľmi malých objektov, často hmyzu alebo kvetov, vo veľkej zväčšenej mierke, čo umožňuje zachytiť jemné detaily.

14. Teleobjektív

Objektív s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, ktorý približuje vzdialené objekty a často sa používa v prírodných, športových alebo divadelných fotografiách.

15. Širokouhlý objektív

Objektív s krátkou ohniskovou vzdialenosťou, ktorý zachytáva širší záber scény. Ideálny pre krajinnú fotografiu alebo interiérové snímky.

16. Blesk

Zariadenie, ktoré produkuje krátke svetelné záblesky na osvetlenie scény. Môže byť integrovaný v tele fotoaparátu alebo externý.

17. Bulb Režim (Bulb Mode)

Režim uzávierky, kde uzávierka zostáva otvorená tak dlho, ako je stlačené spúšťové tlačidlo. Používa sa pre veľmi dlhé expozície, napríklad pri fotografovaní nočnej oblohy.

18. Vignetting

Stmavenie rohov snímky, ktoré môže byť spôsobené objektívom, alebo môže byť pridané v post-produkcii pre estetický efekt.

19. Post-produkcia

Proces úpravy fotografií po ich nasnímaní. Zahŕňa napríklad korekciu farieb, orezanie, retuš, a iné úpravy.

20. Full Frame (Plnoformát)

Označuje digitálny snímač s rozmermi podobnými tradičnému 35mm filmu. Fotoaparáty s plnoformátovým snímačom často poskytujú lepšiu kvalitu obrazu, najmä pri slabom osvetlení.

21. Time-lapse

Technika, pri ktorej sa fotky snímajú v dlhších časových intervaloch a následne sa prehrávajú vo vysokej rýchlosti, čím sa vytvorí efekt urychleného času.

22. HDR (High Dynamic Range)

Technika, kde sa kombinujú snímky s rôznymi expozičnými hodnotami do jednej fotografie, čím sa získava širší dynamický rozsah od najtmavších tieňov po najjasnejšie svetlá.

23. Dragging the Shutter

Technika kombinovania dlhej rýchlosti uzávierky s bleskom, čím sa zachytí pohyb a zároveň osvetlí hlavný subjekt.

24. Color Grading

Proces úpravy a zmeny farebných tónov na fotografiách alebo vo videu, často sa používa na dosiahnutie špecifickej nálady alebo štýlu.

25. Sekvenčná fotografia

Séria rýchlo nasnímaných fotografií, ktoré zobrazujú pohybovú sekvenciu – napr. pohyb športovca.

Záver Chápanie fotografovacích pojmov je kľúčom k vytváraniu kvalitných a profesionálnych fotografií. Bez ohľadu na to, či si začiatočník alebo skúsený fotograf, stále je čo objavovať a učiť sa. Fotografovanie je cesta, a každý nový pojem alebo technika, ktorú si osvojíme, nás posunie o krok ďalej k vytváraniu krásnych fotografií. 🙂

Zdroj obrázka: Image by <a href=“https://pixabay.com/users/stevepb-282134/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1619740″>Steve Buissinne</a> from <a href=“https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1619740″>Pixabay</a>